Gemeente geeft positief advies voor windturbines

Het college van burgemeester en schepenen heeft een positief advies gegeven op de aanvraag van de NV Aspiravi om twee windturbines te bouwen op de grens van Peizegem met Seenhuffel. Vooraleer een advies te geven moest het schepencollege antwoorden op 475 schriftelijke opmerkingen of bezwaren en een petitie met 1205 handtekeningen. Een hele hap werk voor de gemeentelijke administratie.

De bevoegde gemeentelijke dienst vergeleek de milieuvergunningsaanvraag van Aspiravi met de voorschriften uit de Vlarem-wetgeving en het college van burgemeester en schepenen was van oordeel dat de aanvraag volledig binnen de wettelijke voorschriften blijft.

Het college voegde wel extra voorwaarden (o.m. het verstrekken van degelijke informatie voor het aanvangen van de bouwwerken en regelmatige controles op de correcte werking van de installaties en de mogelijke hinder voor de omwonenden. Wanneer overlast wordt vastgesteld moeten de turbines stil gelegd worden).

Die extra voorwaarden gaan over slagschaduw, geluidshinder en veiligheid. Na het positief advies van het college wordt het dossier voor een uiteindelijke beslissing overgemaakt aan de bestendige deputatie van de provincie (milieuvergunningsaanvraag) en het Vlaams Gewest (stedenbouwkundige aanvraag).

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk