Brussegemse pastorie weer te koop

Nadat op 26 januari de pastorie van Brussegem op  een openbare verkoop niet verkocht raakte, wordt het pand nu onderhands te koop aangeboden. Kandidaat-kopers kunnen nog tot donderdag 29 december (om 11 uur) een schriftelijk bod uitbrengen. De onderhandse verkoop werd mogelijk door een nieuw schattingsverslag dat een veel lagere prijs vooropstelde.

Op 26 januari van dit jaar deed notaris Podevijn er alles aan om de voormalige pastorie van Brussegem verkocht te krijgen. Er was echter maar Ă©Ă©n gegadigde wiens laatste bod lager was dan de vooropgestelde minimum verkoopsom van 700.000 euro.

Een nieuw schattingsverslag brengt die verkoopsom terug tot 500.000 euro. Het verschil zit hem, volgens schepen Mario Vandevelde, in het feit dat een deel van de grond (palend aan de Vollickstraat) niet mag verkaveld worden, o.m. door de aanwezigheid van een geklasseerde vijver.

Kandidaat-kopers moeten een schriftelijk bod uitbrengen dat minstens 500.000 euro bedraagt. Het bod dient in dubbele omslag gesloten te zijn. De binnenste omslag dient de vermelding ‘Pastorie Brussegem” te dragen. De buitenste omslag moet geadresseerd zijn aan: “Gemeente Merchtem, Dienst Grondgebiedzaken, Nieuwstraat 1 te 1785 Merchtem”.

De openbare opening vindt plaats in de collegezaal van het gemeentehuis op 29 december 2016 om 11 uur stipt. Wie wenst kan de zitting bijwonen. Mochten er twee of meer gelijke bedragen geboden worden dan krijgen deze bieders de kans om ten laatste op 5 januari een hoger bod uit te brengen.

De totale oppervlakte van het goed bedraagt 37 aren en 74 ca.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk