Merchtem riskeert grote planschade door plannen Schauvliege

Het ontwerpdecreet voor bouwbeperking in overstromingsgebied treft het centrum van Merchtem bijzonder hard. Verschillende gebieden (achter de voormalige melkerij Lactovita, langs de Reedijk en in de Gasthuisstraat) worden als ‘signaalgebieden’ ingekleurd. Dat betekent dat er nog alleen onder strenge voorwaarden en voor een belangrijk deel ook helemaal niet meer gebouwd kan worden.

M Overstromingsgebied
Schepen De Valck (Ruimtelijke Ordening en Financiën) duidt de getroffen gebieden op de kaart van Merchtem aan.

Voor een aantal van deze gebieden waren reeds Bijzondere Plannen van Aanleg gemaakt en zelfs al verkavelingsvergunningen afgeleverd. Het zwaarst getroffen is het gebied tussen de Passerel en de Reedijk.

Bouwverbod

In signaalgebieden zijn er gradaties van te nemen maatregelen. Gaande van stedenbouwkundige voorwaarden als geen ondergrondse verdiepingen tot een bouwverbod. Veel strenger is bijvoorbeeld de vereiste dat er gebouwd wordt op palen, niet de ‘klassieke paalfundering’ maar werkelijk bouwen op een zekere hoogte (op palen dus) zodat bij overstroming het water onder het gebouw zijn weg kan gaan.

Het meest extreme is het totale bouwverbod. Dit ondanks verkregen rechten uit afgeleverde bouw- en/of verkavelingsvergunningen. Eigenaars die getroffen worden door bijvoorbeeld een compleet bouwverbod kunnen aanspraak maken op planschadevergoeding. De kosten daarvan zullen gedeeld worden door het Vlaams Gewest (60%) en de gemeente (40%).

Consequenties

Dit zou een zware opdoffer voor de gemeente Merchtem kunnen zijn. Met schadevergoedingen die kunnen oplopen tot 25 miljoen euro zou de gemeente zelf tot 10 miljoen euro moeten ophoesten. Dit zou betekenen dat de gemeente geen enkele financiële marge overhoudt om een eigen beleid te voeren: alle beschikbare fondsen zouden opgaan in de planschade. Ook de eigenaars van percelen bouwgrond zouden schade lijden door de ontwaarding van hun eigendom.

“Schauvliege en haar administratie hebben geen rekening gehouden met de waterbeheersingswerken die er de laatste jaren in en rond Merchtem zijn gerealiseerd,” zegt burgemeester Eddie De Block.

“Wij vrezen dat de opname van de Merchtemse gebieden op de kaart niet meer terug te schroeven is. Wel hopen we de consequenties die verbonden zijn aan de signaalgebieden alsnog te temperen,” zegt schepen David De Valck die als schepen van ruimtelijke ordening Ă©n van financiĂ«n tweemaal betrokken is.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk