Windmolens blijven geesten beroeren

De mogelijke inplanting van windmolens op de kouter tussen Peizegem en de Heirbaan blijft de gemoederen beroeren. Gisteren kregen we niet minder dan drie boodschappen hierover, uit drie verschillende hoeken.

In Goeiedag van woensdag schreven we ‘Nog geen plannen voor windmolens’. Op een week tijd is er echter opnieuw beweging in het dossier. Burgemeester Eddie De Block (LVB) trok met oppositieraadslid Lien Casier (CD&V) naar het ‘windparlement’ van de provincie Vlaams-Brabant. Zoals beloofd op de gemeenteraad gaf hij naderhand tekst en uitleg in een persbericht.

Remy Van Ransbeeck, een buurtbewoner die een actiecomité heeft opgericht, stuurde ons een mail met verduidelijkingen en ook Groen Merchtem stuurde een persbericht waarin zij haar steun aan het oprichten van windmolens verduidelijken.

Windparlement

De Block en Casier trokken dus naar Leuven waar gedeputeerde Tie Roef (Groen) een ‘windparlement’ organiseerde waar zowel specialisten als burgers (voor en tegen) aan bod kwamen. Daar was ook een delegatie van Groen aanwezig. Volgens het persbericht van burgemeester De Block en Lien Casier zijn er twee zaken die eruit springen.

Als eerste is het van het allergrootste belang dat alle wettelijke bepalingen (o.m. over afstanden tot bewoning) worden gerespecteerd om overlast te vermijden. Als tweede belangrijke voorwerpen zijn De Block en Casier het erover eens dat moet gekozen worden voor een firma die (financiële) burgerparticipatie naar voren schuift.

Petitie en steun

Remy Van Ransbeeck verduidelijkte in een mail dat er wel degelijke een actiecomité is, dat er een petitietekst klaar ligt maar dat er nog geen handtekeningen ingezameld werden. Van Ransbeeck meent dat het gemeentebestuur wel degelijk plannen heeft voor de bewuste kouter. Burgemeester De Block zou op de laatste gemeenteraad immers gezegd hebben: ‘We willen windenergie, actiecomité of geen actiecomité’. In de ontwerptekst van de petitie wordt vooral gewezen op de overlast (geluid, slagschaduw, …) voor de buurtbewoners.

Groen Merchtem stuurde ook een persbericht waarin ze hun steun aan een Merchtems project voor windenergie betuigen. Groen hamert erop dat de bevolking maximaal moet betrokken worden bij het dossier (van in de prilste fase van het project) en dat moet gekozen worden voor een project waarin de Merchtemse bevolking kan participeren.

Hamvraag

De hamvraag die velen blijkbaar bezig houdt is: Zijn er al (concrete) plannen om windmolens in te planten? Wij proberen het voor u samen te vatten: de intentie is er zeker, zowel in de meerderheid als bij (minstens een deel van) de oppositie. Zijn er al conrcrete plannen (wie gaat er bouwen, waar en hoeveel)? Neen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk