Geen stille mars in Merchtem

Een stille mars op zondag 22 november om de slachtoffers van oorlog en terrorisme te herdenken, gaat niet door. De stille mars werd aangekondigd door de Merchtemse Noord-Zuidraad, de vroegere GROM.

In eerste instantie had de Noord-Zuidraad toestemming gekregen om zo’n wake te organiseren. Daarbij was echter de burgemeester, verantwoordelijk voor politie en veiligheid, niet gecontacteerd.

Hij achtte het niet opportuun om ‘op nauwelijks 13 km van Molenbeek’ nu een publieke bijeenkomst te organiseren. Vervolgens deelde het gemeentebestuur aan de organisatoren mee dat de toestemming werd ingetrokken. Hierop werd de stille mars afgelast.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk