N-VA wil schoolbus Tuinbouwschool behouden

Op de laatste zitting van de gemeenteraad stelde N-VA voor om de schoolbus voor de tuinbouwschool niet af te schaffen maar te behouden. N-VA vreest dat het afschaffen van het leerlingenvervoer voor de tuinbouwschool zal leiden tot minder leerlingen. De gevolgen laten zich raden, aldus N-VA: verlies van jobs én subsidies.

‘De bus laten rijden kost 70.000 euro waarvan een stuk wordt gerecupereerd door de bijdrage van de ouders,’ had N-VA voorgerekend. ‘Elke leerling die je verliest, betekent een minder ontvangst in subsidies van 1000 euro’, voegden Lieven Vanderstappen en Nele De Block er aan toe. ‘Hoe groot is de winst nog als je de bus afschaft?’ was dan de vraag.

CD&V vroeg zich, bij monde van Fons Heyvaert, af of er overleg was geweest met de directie van de school én de ouders. Hij pleitte voor een uitdoofscenario zodat bepaalde leerlingen hun secundair onderwijs in de TBS kunnen afmaken.

Burgemeester Eddie De Block (LVB) repliceerde dat de beslissing niet zou worden terug gedraaid. ‘Leerlingen tot diep in het Pajottenland gaan ophalen is geen kerntaak van de gemeente,’ motiveerde hij zijn beslissing. ‘Maar voor de leerlingen die de trein willen nemen tot in Merchtem voorzien wij gratis fietsen om naar Peizegem te rijden’.

De opmerking dat dit gevaarlijk is, werd op hoongelach onthaald. Ook Roger Van Bael (N-VA) deed zijn duit in het zakje bij de discussie maar ook hij wist het gemeentebestuur niet te overtuigen om de maatregel – die ingaat op 1 september – terug te draaien.

Bij de stemming om de bus toch te behouden kreeg N-VA de steun van CD&V. Groen steunde de meerderheid omdat zij het gebruikt van trein en fiets wél zien zitten.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk