Bittere pil van 380.000 euro voor Merchtem

Merchtem had zijn begroting zo goed als klaar en … er was zelfs een overschotje voorzien. Maar onlangs kwam het slechte nieuws dat de FOD Financiën de inkomsten uit de personenbelasting ruim had overschat. De FAD zat er 380.000 euro (zowat 7%) van het geraamde bedrag naast.

Een dikke streep door de rekening van het gemeentebestuur dus. Een begroting die er vrij rooskleurig uitzag kampt nu plots met een aanzienlijk tekort. ‘Onze financieel beheerder zit in zak en as,’ schrijft David De Valck, schepen van financiën.

‘In het verleden werden de ontvangsten wel eens onderschat zodat we aan het einde van de rit soms een (onverwachte) bonus hadden. Hoe ze dit gaan oplossen is niet meteen duidelijk. Er is sprake van een vervroegd voorschot maar het blijft allemaal nog wat troebel. Voor vele gemeenten, want Merchtem is niet het enige slachtoffer, een onverwachte sof terwijl ze volop met hun begroting bezig zijn. Wij zijn alvast van plan onze begroting in december voor de gemeenteraad te brengen’.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk