Gemeente en kerkbestuur overleggen over toekomst kerkgebouwen in Merchtem

Er komt een overleg tussen de gemeente Merchtem en het Centraal Kerkbestuur over de toekomst van de Merchtemse kerkgebouwen. Aanleiding is de vaststelling dat sommige kerkgebouwen nog nauwelijks of toch minstens veel minder intensief worden.

In Brussegem zijn er geen eucharistievieringen meer, in Peizegem geen eerste communie of vormsel. In Bollebeek zijn er vooral ‘lekenvieringen’, in Hamme een eucharistieviering om de twee weken. Enkel in Merchtem wordt het gebouw nog gebruikt als vroeger.

‘Hoe en waar de kerkgemeenschap zijn vieringen organiseert, behoort niet de bevoegdheden van de gemeente’, zegt schepen van patrimonium, David De Valck.

‘Maar er moet wel een debat komen over het in stand houden en de bestemming van het patrimonium van kerkgebouwen en pastories’.

De gemeente en het kerkbestuur beseffen uiteraard dat dit een gevoelige kwestie is. Bovendien zijn sommige gebouwen geklasseerd als monument. Die moeten in stand worden gehouden.