Merchtem krijgt Marcel Matthysplein

Marcel Matthys kleinAls schepen Paul Van den Eynde zijn zin krijgt, en niets wijst erop dat het niet zo is, dan wordt het pleintje tussen Sint-Janstraat en Galgestraat binnenkort het Marcel Matthysplein.

Mogelijk komt er zelfs een standbeeld van de Scheutist die het grootste deel van zijn leven in Afrika aan het werk was.

Het plein staat in de volksmond bekend als ‘Koekelberg’ wat verwijst naar zijn hogere ligging vanwaar met kon uitkijken over de omgeving (de Galgekouter ?). Je herkent er het Duitse woord ‘gucken’ (kijken) in.