Theo Teugels gehuldigd door Mannenkoor en parochie

Onmiddellijk na de Sint-Cecilia viering in de Merchtemse parochiekerk reeg Theo Teugels, 50 jaar ‘kerkzanger’ en 30 jaar penningmeester van het Parochiaal Mannenkoor, het Sint-Romboutskruis opgespeld door pastoor Karel Stautemas.

KerkzangersHet was voor Walter Teugels, zoon van en voorzitter van het Mannenkoor, een hele eer om de huldiging van zijn vader te mogen aankondigen.

In de eucharistieviering die de huldiging vooraf ging had het Mannenkoor zijn kunnen nogmaals ten gehore gebracht.

Zij brachten speciaal een paar nummers voor hun overleden lid Octaaf Rasschaert en voor zuster Denise Brabant, die haar vijftigste kloosterjubileum viert.