Merchtemse Gecoro samengesteld, oppositie niet tevreden

Op de gemeenteraad van maandagavond werd de Merchtemse Gecoro (gemeentelije commissie ruimtelijke ordening) samengesteld tijdens een ellenlange ‘stemmenmarathon’. Een eerdere samenstelling van de Gecoro werd door de provinciale overheid geschorst.

De Gecoro bestaat uit vier deskundigen (waaronder de nieuw verkozen voorzitter Pascal Van Dooren), een vertegenwoordiger van werkgevers en werknemers, een vertegenwoordiger van de landbouw, van de handelaars, van milieu en natuur, drie vertegenwoordigers uit de sport en socio-culturele sector, één vertegenwoordiger van de jeugdverenigingen.

CD&V en Groen hadden bedenkingen bij de vertegenwoordiging van jeugdverenigingen enerzijds en werknemers/werkgevers anderzijds. CD&V stelde voor om werkgevers en werknemers elk een vertegenwoordiger te geven. CD&V en Groen steunden het protest van een aantal jeugdverenigingen die Toon Luypaert naar voren schoven als vertegenwoordiger.

Toon Luypaert werd niet verkozen als effectief lid van de Gecoro. Zijn broer Koen werd door CD&V aangeduid als plaatsvervanger voor Lien Casier. Elke politieke fractie mag immers een effectief lid en een plaatsvervanger aanduiden.