Wereldoorlog I in Merchtem en Buggenhout

Wouter Robberechts (historicus), Bart Legroux (historicus), Bert Heyvaert (historicus) en Koen Robberechts staken al in 2010 de koppen bij elkaar om de schouders te zetten onder een publicatie over de oorlogsjaren van ’14-’18 in Buggenhout en Merchtem. Het resultaat mag er zijn: het tweedelige werk ‘De “Groote Oorlog” aan deze en gene zijde van Buggenhoutbos’ is een must voor iedereen die benieuwd is naar de geschiedenis van zijn gemeente.

M Boek oorlogIn het eerste deel (362 blz, A4-formaat, zwart-wit, 25 euro) wordt de concrete situatie voor, tijdens en na de eerste wereldoorlog geschetst en voorzien van fotomateriaal, waarvan sommige beelden nog niet eerder werden gepubliceerd. Het boek gaat dieper in op alle aspecten van het dagelijkse leven in de gemeenten Buggenhout en Merchtem tijdens de oorlog.

Het tweede deel (193 blz, A5-formaat, kleurendruk, 18 euro), dat ook afzonderlijk kan worden gekocht, nodigt de lezer uit om aan de hand van wat vandaag nog zichtbaar is in beide gemeenten een verkenningstocht te maken op zoek naar verhalen en littekens van de wereldbrand van 14-18.

WarChild

De publicatie kwam tot stand na heel wat onderzoek en archiefwerk en met de steun van de gemeentebesturen en Davidsfondsafdelingen van zowel Buggenhout als Merchtem. Deze publicatie is een eenmalige uitgave, gedrukt in eigen beheer, enkel te koop via voorinschrijving. Wie zeker wil zijn van een exemplaar, kan één of beide boeken reserveren.

Dit kan door overschrijving van het juiste bedrag op rekeningnummer BE08 8440 5295 0913, op naam van Robberechts Koen met vermelding van naam, adres en de gewenste boekdelen. Wie beide boekdelen samen bestelt, betaalt slechts 40 euro.

Reserveren kan tot 11 november 2013. De opbrengst van de publicatie wordt integraal geschonken aan WarChild, de organisatie die zich inzet voor een betere toekomst voor kinderen in oorlogsgebieden en kindsoldaten.