Schepen zingt voor Raf en Hilda

Tijdens een groot familiefeest werd het gouden huwelijk van Raf en Hilda Asselman-De Leebeeck gevierd. Het paar telt 4 kinderen en kleinkinderen.

Het college van burgemeester en schepenen bracht een gepaste hulde en raadslid Walter Teugels (CD&V), neef van het gouden koppel, mocht van het college het ‘blauwe’ huwelijksboekje overhandigen.

Schepen Paul Van den Eynde bracht voor Raf, gewezen secretaris van de Kring van Oud-Soldaten, life “Ik heb eerbied voor jouw grijze haren” ten gehore.