Werken in Drijpikkelstraat moeten voor veilige fietspaden zorgen

In april starten werken in de Drijpikkelstraat waarbij fietspaden zullen aangelegd worden tussen Imde en Slozen. Dit maakt het voor fietsers een stuk veiliger.

Lokaal bestuur Meise start in april 2024 met de aanleg van vrijliggende enkelrichtingsfietspaden tussen Imde en Slozen. De fietspaden komen achter de bestaande grachten waarbij er een veiligheidsstrook tussen de fietspaden en de gracht wordt voorzien. Aan de dorpskernen van Imde en Slozen worden er ook verkeerspoorten aangelegd om de snelheden bij het binnenrijden van de kernen te verlagen.

Tegelijkertijd wordt ook een gescheiden riolering aangelegd in het gedeelte waar de woningen staan in Imde.

Tom Heyvaert (LB+), schepen van o.a. openbare werken: “Op de startvergadering met het studiebureau en de aannemer werd beoogd om op 15 april met de werken te starten. De uitvoeringstermijn van deze werken is geraamd op 150 werkdagen, dit betekent dat – rekening houdend met bouwverlof en eventueel weerverlet – de werken begin 2025 afgerond moeten zijn.”

De kostprijs van deze werken bedraagt 1.986.212,52 euro.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise