Groen licht voor natuurbeheerplan Neromhof: gemeentelijke park wordt uitgebreid en heringericht

Lokaal bestuur Meise geeft groen licht aan het opmaken van een natuurbeheerplan voor het Neromhof. De gemeenteraad van 18 juli keurde het lastenboek goed. De inrichting en uitbreiding van het Neromhof wordt begeleid door een stuurgroep met interne en externe deskundigen en de lokale natuurverenigingen, maar ook van inwoners zal er participatie zijn.

De gemeente besliste al eerder om het gemeentelijk park Neromhof van circa 23,6 ha uit te breiden met bijna 10 ha en ontving toezegging van een subsidie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid.

De eerste uitbreidingszone (circa 0,5 ha) langs de Neromstraat is intussen in eigendom. Dit terrein zal tussen eind 2022 en begin 2023 ingericht worden. De aankoop van de gronden (ruim 9 ha) tussen het huidige park en A12 wordt in principe dit jaar afgerond. Een studiebureau stelt het inrichtingsplan op.

De gemeenteraad heeft beslist om voor het park een natuurbeheerplan op te maken. Een natuurbeheerplan is een middel om op een bepaald terrein, beheerd ten behoeve van natuurbehoud, doelstellingen inzake ecologie, bosbeheer, landschap, cultuurhistorie en recreatie te verwezenlijken. In het natuurbeheerplan worden een aantal functies gecombineerd zoals het optimaliseren van het beheer van de grasvlakte en de hooilanden in functie van de waardevolle vegetaties en anderzijds het bosbeheer verbeteren. Dit gebeurt enerzijds door het creëren van zones waar de natuur vrij spel krijgt, en anderzijds ook een speelboszone. In de verschillende zones wordt steeds aandacht gehouden voor de open ruimte in verbinding met de ruimere omgeving.

Naast de ecologische functie is er ook nog een sociaal luik. Er worden toegankelijke ruimtes voorzien om te spelen, sporten, ontspannen en genieten. Deze worden uitgewerkt in een toegankelijkheidsregeling.

“Het Neromhof is een pareltje van een natuurdomein waar wij als bestuur graag op inzetten”, zegt Milieuschepen Jonathan De Valck (N-VA). “Met het natuurbeheerplan bouwen we een op maat gemaakte toekomstvisie uit voor het Neromhof om het park nog aangenamer te maken.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise