150.000 euro voor grondige heraanleg skatepark

In de aangepaste begroting van de gemeente Meise voorziet het gemeentebestuur extra budget om het skatepark aan de Veilinglaan te renoveren. Het skatepark is meer dan 20 jaar oud en de skatetoestellen zijn aan vernieuwing toe. “Het nieuwe skatepark wordt ontworpen met inspraak van de skaters. Hun inbreng is zeer waardevol voor een zo goed mogelijke inrichting”, zegt schepen van Sport Jonathan De Valck (N-VA).

Het skatepark aan de Veilinglaan is stilaan aan vernieuwing toe. De voornamelijk houten toestellen zijn binnenin aan het rotten. Eind 2020 moesten twee toestellen verwijderd worden omdat ze niet meer veilig waren. Sindsdien mist het skatepark de nodige ‘flow’ voor de skaters. Onze gemeentelijke diensten hebben ook steeds meer onderhoud aan de bestaande toestellen. Tijdens een bevraging bij de skaters werd nogmaals duidelijk dat er meer nodig was dan enkel het vervangen van de versleten skatetoestellen.

“Vanuit de jeugd was er dus zeker vraag naar een vernieuwing van het skatepark, zoals dat ook al is gebeurd in sommige omliggende gemeenten” zegt schepen van Jeugd Ann Van den Broeck (N-VA).

Daarom keurde de gemeenteraad een budget goed van 150.000 euro voor het skatepark in de begrotingswijziging. Met die middelen is het de bedoeling om het skatepark grondig heraan te leggen. “Dit gaan we doen met de inspraak van de skaters zelf. Zij mogen hun inbreng geven over wat en hoe het skatepark er in de toekomst moet uitzien. Dit wordt een mooi project waarbij onze jeugd in eigen gemeente naar believen mag skaten”, besluit Jonathan De Valck.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise