Uitbreiding parkeermogelijkheden ter hoogte van de Borcht

Door de aanleg van de fietsostrade langs de Westvaartdijk (N260) verdween er ook parkeergelegenheid langs diezelfde Westvaartdijk en op de Verbindingsweg. Daarom ijverde het gemeentebestuur van Grimbergen voor een aangepaste parking in de omgeving van de woonzone in de Borcht.

Vanaf nu is de nieuw aangelegde parking in de Borcht beschikbaar. De parking ligt tussen de Jan Jozef Van Engelgomstraat en de kersverse fietsostrade op de Verbindingsweg. Ze voorziet 74 plaatsen. “Bij aanleg van de parking werd aan de toekomst gedacht: de aannemer asfalteerde het terrein, maar voorzag de parkeerplaatsen zelf van waterdoorlatende grasdallen. Op die manier kan regenwater maximaal in de ondergrond dringen. De bestaande bomen bleven maximaal behouden en er kwam zelfs extra groen bij”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (pen VLD).

Ter hoogte van het appartementsgebouw worden, meteen na het kerstverlof, 28 extra parkeerplaatsen gecreëerd. Opnieuw maakt men gebruik van waterdoorlatende materialen.

Door de aanleg van deze parkeerzone krijgt de omgeving van Borcht weer wat perspectief. “Achter het appartementsgebouw is de fietsostrade al in gebruik. Er werd ook een speeltuin geplaatst. Waar op dit moment nog grond wordt opgeslagen, komt later een groene recreatieruimte met wandelwegen en heuvels. De ruimte zal tegelijk dienst doen als bufferbekken voor overtollig regenwater bij stortvlagen”, geeft burgemeester Selleslagh nog mee.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise