Burgemeester wil sociaal woonproject Tussenveld een halt toeroepen na aanhoudende watersnood

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) wil na de wateroverlast afgelopen weekend dat het project om bijna 300 sociale woningen te bouwen in de Tussenveldwijk een halt toegeroepen wordt. Die plannen stuiten al langer op protest vanwege het actiecomitĂ© ‘Red onze Eversemse Velden’. Zij reageren voorzichtig positief.

Afgelopen zaterdag en zondag stonden bepaalde gebieden in de wijk Tussenveld alweer volledig onder water. De brandweer heeft ettelijke uren nodig gehad om het water weg te pompen en de smurrie van de straten en opritten te verwijderen.

Volgens burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) is het tijd om de plannen om er een groot sociaal woningproject te verwezenlijken, te begraven. “Onze lijn is duidelijk: er komen geen extra sociale woningen in Tussenveld. Het tegengestelde doen, getuigt van slecht bestuur. Sociale huurders hebben er ook niks aan als ze constant het water in hun woonkamer moeten leegscheppen mete mmertjes. Dat is mensen willens nillens in miserie storten en dat is behoorlijk asociaal.”

Het is niet de eerste keer dat de Tussenveldwijk te kampen krijgt met overstromingen. Het gebied staat bekend als ‘mogelijk overstromingsgevoelig gebied’. “Laat dat nu net een terminologie zijn die voor verwarring zorgt op het terrein en waarvan de Vlaamse regering vlak voor de zomer besliste principieel komaf mee te maken. Vanaf dit najaar zal enkel nog gesproken worden over ‘gebieden met overstromingsrisico’. Ook in die zin lijkt een aansnijding van het gebied niet opportuun. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat in dit watergevoelig gebied een gunstige watertoets bereikt kan worden.”

“Ditis een mooie stap in de goede richting”, zegt Hilde Eygemans namens het actiecomitĂ© ‘Red onze Eversemse velden’. “Wateroverlast was eigenlijk slecht Ă©Ă©n van de tegenargumenten tegen bijkomende bouwplannen. Wij staan voor het behoud van de Eversemse velden maar de natuur heeft ons ironisch genoeg geholpen. Het is bijzonder jammer dat vele inwoners van Eversem geconfronteerd werden met liefst vier overstromingen op korte tijd, maar het was voor de burgemeester blijkbaar de spreekwoordelijke druppel om bijkomende verharding een halt toe te roepen. We zijn nu voorzichtig positief en vooral blij met het vooruitschrijdend inzicht. We zijn de burgemeester enorm dankbaar dat ze gedaan heeft wat anderen tot op vandaag nog niet deden: nek uitsteken en opkomen voor de leefbaarheid van Eversem.”

Binnen de meerderheid zit wel niet iedereen op dezelfde lijn als Van den Brande. “Ik ben verbaasd dat er zo gecommuniceerd wordt omdat dit niet het standpunt is van of zelfs maar besproken is in het college”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux (Samen Anders.). “Als N-VA wenst dat er bij de beoordeling van omgevingsvergunningen andere criteria worden toegepast dan nodig ik hen uit om hun bevoegde Vlaams minister Zuhal Demir op te roepen om het decreet te wijzigen. De watertoets die bij vergunningsaanvragen vereist is, wordt vandaag alleszins doorstaan voor het perceel in kwestie.”

Anciaux benadrukt dat men volop bezig is om structurele oplossingen voor de water- en erosieproblematiek te vinden. “Zo gaat een deskundige van de provincie gaat een erosieplan opmaken. Ik zou toch oproepen om die maatregelen af te wachten om te zien wat die opleveren Bovendien maakt een groot stuk van het gebied waar die waterproblematiek zich nu situeert geen deel uit van de site Tussenveld. Dat blijft sowieso veld. De koppeling die gemaakt wordt tussen een aantal problemen en dat project is niet altijd even juist. Wat het project zelf betreft: dat komt vanuit de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en is nota bene acht keer is goedgekeurd in de vorige legislatuur. Intussen is al beslist om de omvang drastisch te beperken. Dat cijfer van 296 woningen is al lang niet meer aan de orde. Momenteel ligt ook nog niet concreet op tafel.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise