Toch terug busvervoer voor alle schoolkinderen vanaf 1 oktober

Het college van burgemeester en schepenen heeft nu toch beslist om vanaf 1 oktober opnieuw busvervoer naar en van school te organiseren. Omdat de richtlijnen voor busvervoer voor scholen versoepeld zijn, kunnen alle kinderen voor wie busvervoer aangevraagd is, opnieuw met de bus naar en van school gaan, zo klinkt het. Vorige week luidden heel wat ouders en buitenschoolse kinderopvang De Pagadder nog de alarmbel. Nu wordt daar dus een mouw aan gepast.

Sinds 13 maart was het busvervoer om de kinderen naar en van school te brengen afgeschaft als maatregel om het coronavirus tegen te gaan. Ook in september was het volgens de geldende richtlijnen niet mogelijk om busvervoer te organiseren in Meise. Nu de regels over het busvervoer versoepeld zijn, start ook de gemeente Meise opnieuw met het busvervoer.

De preventie-adviseur gaf met de nieuwe richtlijnen een gunstig advies over het organiseren van het busvervoer. 138 kinderen zijn voor het nieuwe schooljaar ingeschreven voor busvervoer. Zij zullen vanaf 1 oktober allemaal de bus naar en van school kunnen nemen. In totaal rijden er vier bussen met telkens een chauffeur en een begeleider.

Om het busvervoer zo veilig mogelijk te organiseren, gelden een aantal maatregelen: de buschauffeurs en begeleiders dragen een mondmasker, de rij achter de chauffeur blijft vrij, de bus wordt voor en na elke rit gereinigd en ouders moeten afstand houden van de busbegeleider. De gemeente vraagt ook om te verwittigen als een kind positief getest is of in quarantaine is.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise