Gemeentelijke geboortepremie gelijkgetrokken

Ouders van een nieuwgeboren baby of een geadopteerd kind hebben zoals bekend recht op een premie vanuit de gemeente. Vroeger was het bedrag afhankelijk van het aantal kinderen dat je kreeg maar dat vindt het gemeentebestuur niet fair. Daarom werd beslist om alle kinderen gelijk te behandelen en elk kind dezelfde premie te geven. Ouders krijgen nu ook de keuze om in de plaats van een financiële premie van 30 euro te kiezen voor een geboorteboom.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise