Staking bij De Lijn is voorbij

Vrijdag rijden de bussen van De Lijn weer normaal uit. De staking, die in Vlaams-Brabant 10 dagen duurde, is voorbij. De drie vakbonden en de directie van De Lijn hebben een akkoord bereikt. In het akkoord belooft de directie aanpassingen aan de planning voor chauffeurs en controleurs. Wijzigingen aan werkroosters voor de volgende dag kunnen ten laatste om 12 uur aan de betrokkene gemeld worden.

Er zijn ook maatregelen om de loonberekening correcter te laten verlopen en de verlofdagen makkelijker toe te kennen. De vakbonden hebben het akkoord goedgekeurd maar zijn niet wild enthousiast. ACOD belooft waakzaam te blijven toekijken op de uitvoering van de beloofde maatregelen. ACV wijst met een beschuldigende vinger naar het ACOD en vindt dat de staking onredelijk lang heeft geduurd gezien de meeste beloftes van de directie al veel vroeger op tafel lagen.

Topartikels bij Goeiedag.be