'Uitgestorven' knarkruid herontdekt dankzij Plantentuin

Dankzij het digitaal herbarium van de Plantentuin Meise hebben onderzoekers in de buurt van Rochefort exemplaren aangetroffen van het knarkruid, een soort die sinds 1946 op Belgische grondgebied als uitgestorven werd beschouwd. Een staal van een 30-tal zaden werd opgeslagen in de zadenbank van de Plantentuin om later gebruikt te worden om de soort eventueel in ons land te herintroduceren.

Het was Annelies Jacobs van Natuurpunt die bij raadpleging van het digitaal herbarium haar oog liet vallen op een exemplaar van het knarkruid dat in 1866 verzameld werd door een voormalige directeur van de Plantentuin. Ze trok samen met onderzoekers van de Plantentuin naar de vindplaats vlakbij het natuurreservaat ‘Tige d’Eprave’ in de buurt van Rochefort en vond er een populatie van deze planten. Het knarkruid is een eenjarige plant die 5 tot 30 cm hoog wordt met meerdere stengels dicht bij de grond.

De ontdekking toont volgens de Plantentuin het belang aan van het digitaal herbarium dat consulteerbaar is via www.botanicalcollections.be. Een paar jaar geleden werden 1,2 miljoen herbariumspecimens van de Plantentuin gedigitaliseerd waarbij prioriteit werd gegeven aan alle in België verzamelde planten. Dit jaar startte een nieuw digitalisatieproject. Het opzet is om nog eens 1,4 miljoen herbariumexemplaren te digitaliseren. Via een tweede platform DoeDat.be worden de etiketgegevens die te zien zijn op de digitale beelden beter toegankelijk gemaakt.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise