Voetpaden na jarenlange werken alweer opengebroken

Luttele maanden nadat de Kardinaal Sterckxlaan na twee jaar durende werken opnieuw werd opengesteld, is het alweer prijs: het nieuwe voetpad is er opnieuw opengebroken door distributienetbeheerder Fluvius en dat tot ergernis van de bewoners. Reden: er werd tijdens de werken vergeten om een nieuwe stroomkabel te trekken en bovendien werd diezelfde kabel tijdens de werkzaamheden ook nog eens beschadigd.

Het ligt nog zeer vers in het geheugen: in oktober 2016 werd de Nieuwelaan en later ook de Kardinaal Sterckxlaan, die samen de grote verbindingsweg vormen tussen Brussegem en Meise, afgesloten voor Aquafin-werken. Die betekenden heel wat ellende voor pendelaars die ver moesten omrijden om richting A12 te rijden, maar ook voor de buurtbewoners, het schooltje van Oppem en de plaatselijke handelszaken zoals café Het Eiland.

De werken voor een gescheiden rioleringsstelsel van hemelwater en afvalwater waren opgedeeld in vijf fases, verspreid over het deel Brussegem (Merchtem) en Meise. Naast de riolering kreeg de verbindingsweg een nieuw wegdek en fiets- en voetpaden. Er werden ook zeven wegversmallingen aangebracht. Merchtem betaalde ruim 1,3 miljoen euro, Meise investeerde 1,4 miljoen. De rest werd gefinancierd door Aquafin en de hogere overheid, wat het totale kostenplaatje op meer dan 6,5 miljoen euro brengt. De ingrijpende werken werden vorig najaar eindelijk afgerond.

Groot was dan ook de verbazing van de bewoners van Oppem toen een aannemer een tweetal weken geleden in opdracht van distributienetbeheerder Fluvius (het vroegere Eandis, red.) doodleuk de voetpaden begon op te breken. Intussen is het alweer een serieuze werf. De kabel loopt helemaal door de sociale woonwijk om dan via de Blokvijverstraat op de Kardinaal Sterckxlaan uit te komen waar nu dus het voetpad werd opengebroken. Het verkeer wordt er geregeld met tijdelijke verkeerslichten. “Het is toch onwaarschijnlijk dat ze er hier nu alweer begonnen zijn. Waarom kon dit niet eerder tijdens de andere werken?”, klinkt het bij de verontwaardigde bewoners.

Ook de gemeente is niet te spreken over de gang van zaken. “Ik betreur ten zeerste dat men dit niet voorzien heeft”, reageert schepen van Openbare Werken Roel Anciaux (Samen Anders). “Het is het zoveelste voorbeeld van een gebrek aan visie bij de nutsmaatschappijen. Het gaat overigens om een nieuwe hoogspanningskabel die ze tijdens de werken vergeten te leggen zijn. Nu pas heeft men dat door. Daarbij is diezelfde kabel tijdens de werken ook nog eens beschadigd geraakt. Het gevolg was dat er sindsdien ook verschillende stroompannes zijn geweest in de buurt.”

De uitleg van Fluvius klinkt enigszins anders. “Er zijn tijdens de langdurige werken wel degelijk aanpassingen uitgevoerd aan het laagspanningsnet”, zegt woordvoerder Simon Van Wymeersch. “Die hoogspanningsleiding was in perfecte staat. De voorbije weken is echter gebleken dat er ook geregeld defecten waren op die ene hoogspanningskabel, met stroompannes in de ruime regio tot gevolg. Het is niet duidelijk of die problemen veroorzaakt zijn door de werken. Omdat we zeker willen zijn dat er zich niet nog stroompannes voordoen, hebben we beslist om die kabel te vervangen. We proberen hierbij de hinder tot een minimum te beperken. Vrijdag (vandaag,red.) zouden de werken moeten afgerond zijn.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise