“Gemeente laat jeugd onveilig fuiven”

De gemeente laat fuiven toe op een afgekeurde locatie. Dat beweert oppositieraadslid Roel Anciaux (Samen Anders) over de oude veiling, waar zo’n drie keer per jaar een fuif wordt georganiseerd. “Er blijkt geen enkel positief brandweerverslag te bestaan. Men heeft onze kinderen blootgesteld aan gevaar…” Volgens schepen Wim Verbeke (LB+) wordt de zaal wel degelijk telkens eerst door de brandweer gekeurd. Of daar iets van op papier staat, is evenwel onduidelijk.

Zo’n drie keer per jaar worden fuiven georganiseerd in de oude veiling op de Veilinglaan. Volgens oppositieraadslid en toekomstig schepen van Feestelijkheden Roel Anciaux gebeurt dat in onveilige omstandigheden. “Het huidige bestuur beweert al jaren dat die locatie dan occasioneel goedgekeurd wordt door de brandweer. Uit documenten die ik heb opgevraagd blijkt echter dat er geen enkel, en dat tot minstens 2011, positief brandweerverslag bestaat. Meer nog: de brandweer weigert om daarover een verslag op te maken. Ook twee externe preventiediensten die werken in opdracht van de gemeente noemen de locatie in hun verslagen ‘totaal ongeschikt voor fuiven’.”

Volgens Anciaux is de toestand ernstig. “Dit toont in de eerste plaats aan dat de huidige locatie totaal ongeschikt is voor fuiven. Alle knipperlichten stonden op rood en toch heeft men die fuiven laten doorgaan. Men heeft onze kinderen blootgesteld aan gevaar. Meer nog: zonder positief brandweerverslag is de aansprakelijkheid van de gemeente en de persoonlijke aansprakelijkheid van de mensen van het bestuur letterlijk vernietigend. Dergelijk gedrag grenst aan het criminele…”

Vanaf begin 2019 maakt Anciaux zelf als schepen deel uit van de nieuwe meerderheid. “Ik kan nu reeds melden dat het nieuwe bestuur dringend – in overleg met alle actoren – naar een oplossing zal zoeken. Tot dan zullen er wat mij betreft geen fuiven meer doorgaan op een locatie die geen formele goedkeuring heeft gekregen vanwege de bevoegde brandweerdiensten. Dit dossier had al vele jaren geleden opgelost moeten zijn.”

Volgens schepen Wim Verbeke creëert Anciaux onterecht ophef. “Telkens als er een fuif in de loods plaatsvindt is er overleg met de brandweer, politie, de organisatie, de burgemeester en mezelf op het gemeentehuis. Ook doen we jaarlijks onze controle van de jeugdlokalen met daarbij ook een bezoek aan de loods. De brandweer geeft daar het advies dat er af en toe een fuif kan doorgaan. Weliswaar sporadisch want anders moeten er wel veel aanpassingen gebeuren. Ook op de dag zelf van de fuif komt de brandweer langs om te kijken of de nooduitgangen vrij zijn, brandblussers aanwezig zijn,…”

Verbeke betwist dan ook dat er sprake is van nalatigheid. “We hebben nog met dit college opdracht gegeven om een herindeling te maken met de nodige aanpassingen om toch de fuiven te kunnen laten doorgaan. Ikzelf heb deze locatie destijds in het leven geroepen om de jeugd te laten fuiven in eigen gemeente, in afwachting van een degelijke fuifinfrastructuur. Alles is steeds perfect verlopen door goede afspraken te maken langs beide kanten. Naar de jeugd toe was dit een goede oplossing. We doen dit al 15 jaar op deze manier zonder dat iemand er ooit iets van gezegd heeft.”

Navraag bij de brandweer leert dat het eerder gaat om een grijze zone. Vooral dan omdat de oude veiling, die eigenlijk dienst doet als gemeentelijke loods, maar zeer sporadisch als fuifzaal wordt gebruikt. Het is dan ook ‘moeilijk’ om een officieel brandweerverslag op te maken omdat het dan niet duidelijk is welke reglementering precies moet toegepast worden. Daarom wordt een inspectie uitgevoerd de dag zelf en gezorgd dat de poorten open zijn, herashekkens geplaatst worden en nooduitgangen, pictogrammen en brandblussers voorzien zijn.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise