Kerk Asbeek krijgt andere bestemming maar welke?

De Heilige Familiekerk van Asbeek krijgt een andere bestemming. Dat is een beslissing van het Centraal Kerkbestuur die reeds een paar maanden geleden genomen werd. Er is maar één viering per maand meer maar het kerkgebouw wordt nog wel gebruikt voor doopvieringen, huwelijken en begrafenissen.

Het gemeentebestuur gaat samen met de bevolking van Asbeek op zoek naar een alternatieve bestemming. Daartoe werd op vrijdag 8 november een info-vergadering gehouden waarop zo’n 60 aanwezigen waren. Er konden vragen gesteld worden en ideeën naar voren geschoven. Het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’ gaat nu met de resultaten van deze infosessie aan de slag om een aantal voorstellen beter uit te werken. Daarna wordt de bevolking opnieuw geraadpleegd. Dat zal gebeuren in het voorjaar van 2019.

Of het tot een ontwijding van het gebouw komt, is nog maar zeer de vraag. De hele kerksite, met parochiezaal en parking is eigendom van het kerkbestuur. Op de vergadering van 8 november waren ook kritische stemmen te horen die twijfelen aan de nood om de kerk te herbestemmen. Josée Vastenavondt werd door een aantal Asbekenaren in de bloemetjes gezet voor haar 45 jaar inzet voor de H. Familiekerk.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk