Plantentuin gebruikt regenwater voor planten

 

De Plantentuin in Meise schakelt voor het begieten van zijn planten over van grond- op regenwater. Daartoe zullen twee grote buffers worden aangelegd die in totaal 943.000 liter water moeten kunnen opvangen. “Omdat grondwater heel kostbaar is, is het beter om – zeker in tijden van klimaatverandering – regenwater op te vangen.” Regenwater is voor planten ook het meest natuurlijke water. De werken zouden volgend voorjaar van start gaan.

De provincie Vlaams-Brabant keurde zopas twee omgevingsvergunningen goed waardoor de Plantentuin grote werken kan opstarten. Zo zal het Agentschap Plantentuin Meise twee grote buffers aanleggen voor de opvang van hemelwater. In het verleden werd voor het begieten van de planten grondwater gebruikt.

“De Plantentuin kan nu overschakelen naar ondiepe grondwaterwinningen gecombineerd met een maximum gebruik van hemelwater’, zegt gedeputeerde Tie Roefs. “Hemelwater is kwalitatief heel geschikt om planten te begieten want het moet minder behandeld worden. Bovendien is het een doeltreffende maatregel in tijden van klimaatverandering. Bij overvloedige regen wordt het water gebufferd en bij droogte kan het vrij gebruikt worden om de planten te begieten. Dat dit zinvol is, hebben we de voorbije weken gemerkt. Als je weet dat de Plantentuin jaarlijks ongeveer 6.000 à 7.000 m³ gietwater nodig heeft ofwel 16.000 à 19.000 liter per dag, dan sparen we door de overschakeling van grond- naar hemelwater heel wat kostbaar grondwater uit.”

“Met de renovatie van de kweekserres aan het onthaalgebouw zal het hemelwater opgevangen worden in twee grote buffers”, zegt Steven Dessein, administrateur-generaal van Agentschap Plantentuin Meise. “Deze buffers zullen met elkaar in verbinding staan zodat de ene vanuit de andere kan worden bijgevuld. Onder het serrecomplex wordt een groot hemelwaterbuffer voorzien van 943 kubieke meter. Daar kunnen we een paar weken mee voort. Hoe minder grondwater we moeten gebruiken, hoe beter.”

“De buffer zal worden gevuld met hemelwater van de daken van het nieuwe ingangsgebouw aan de Nieuwelaan, de Vlaamse hoeve en de serre zelf. Hiervoor worden leidingen aangelegd parallel met de laan die loopt vanaf de Nieuwelaan tot aan het kasteel. In de toekomst zullen ook de daken van de herbariumgebouwen, een nieuw dienstgebouw en het stookgebouw hierop aangesloten worden.”

Ook de bouw van twee nieuwe onthaalgebouwen aan de ingangen van de Plantentuin, de heraanleg van de Eredreef, de renovatie van de hoeve met conciërgewoning en de uitbreiding met een warmtekrachtkoppelingsinstallatie zijn aan de vergunningen verbonden.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise