“Verkeersagressie is hier dagelijkse kost”

 

De verkeersproblematiek in Oppem loopt stilaan de spuigaten uit volgens een aantal buurtbewoners. Al het verkeer loopt vast in de smalle dorpskern en dan vooral in de schoolomgeving. Dat leidt geregeld tot verkeersagressie. “Slaan op auto’s van bewoners, mensen uitschelden, of zelfs omdraaien van verkeerssignalisatie: het gebeurt hier allemaal. Er zijn ook al een aantal bijna-aanrijdingen gebeurd. Tijd dat er wordt ingegrepen.” De gemeente is ‘bezig met het dossier’.

De situatie aan het schooltje van Oppem is al een tijdje verre van ideaal en de grote rioleringswerken aan de Kardinaal Sterckxlaan verergeren de situatie alleen maar. Sluipverkeer zoekt nu ook nog eens bijkomend zijn weg door de smalle straatjes van de dorpskern.

Een aantal bewoners dringen aan op maatregelen. “Er is rond Pasen al eens een sensibiliseringsactie geweest vanuit de school om ouders te motiveren bij het brengen en ophalen van hun kinderen het verkeersreglement te respecteren”, zegt Roger Moerenhout. “Maar ondanks de mooie infofolder en de paaseitjes is niet iedereen zomaar te overtuigen. Verkeersagressie en ruziënde bestuurders zijn hier bijna dagelijkse kost.”

“Sommige bestuurders parkeren links en rechts zodat niemand nog door kan in de smalle Processiebaan. Tel daarbij zebrapaden waarvan de verf bijna is verdwenen, verplaatste of omgedraaide signalisatie en je krijgt een heel onveilige verkeerssituatie. Er zijn al meerdere gevallen geweest bijna-aanrijdingen van kinderen of ouders. Onlangs nog werd de schooltas van een kind door een auto meegesleurd.”

“Wij vragen ons af of er effectief iets moet gebeuren voor er ingegrepen wordt. Wie gaat dan de verantwoordelijkheid nemen? Concreet vragen wij een aangepaste verkeerssignalisatie. Die laat vandaag te wensen over met heel wat verwarring tot gevolg. Een zone 30 in het volledige dorp is ook wenselijk en er moet ook bekeken worden om sommige straten enkelrichting te maken.”

Bewoners, gemeente, politie en school hebben over de problematiek al samengezeten. “Maar dat is nu plots gestopt. De schepen van Mobiliteit wil zelfs geen nieuw overleg meer. Hij vindt dat het geen meerwaarde heeft…”

Schepen Jonathan De Valck (N-VA) reageert: “Die bewoner en ik hebben hetzelfde doel -de verkeersstromen beter organiseren – hoewel we van mening verschillen hoe daar te geraken. Er is een overleg en plaatsbezoek geweest waarbij alle probleempunten werden aangekaart en besproken. Momenteel wordt er een dossier voorbereid op basis van de bevindingen van toen. Wanneer dat afgewerkt is, wordt er advies gevraagd aan de politie en de school. Ik wil dat afwachten alvorens een nieuw overleg te plannen, waar vermoedelijk hetzelfde gezegd zal worden als bij het eerste overleg.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise