Werken in Kareelstraat voltooid

De werken in de Kareelstraat zijn afgerond. Vandaag (vrijdag) omstreeks 17 uur worden alle omleidingen opgeheven.

Sinds 19 maart zijn er wegenwerken aan de gang aan het kruispunt van de Kareelstraat en de Humbeeksesteenweg in Grimbergen. Het kruispunt wordt heringericht als onderdeel van het nieuwe circulatieplan in de wijk Verbrande Brug. Enkele weken geleden liepen de werken onverwacht vertraging op, omdat bij controles was vastgesteld dat de nieuwe betonnering niet aan de kwaliteitseisen voldeed waarna de straat opnieuw opgebroken moest worden.

Vandaag wordt de rijbaan terug opengesteld voor het doorgaand verkeer en treedt het nieuwe circulatieplan op die plaats in werking. In de Kareelstraat zal een dubbele rijrichting gelden en in de Verbrande Brugsesteenweg zal men vanaf dan enkel nog richting Humbeeksesteenweg kunnen rijden. Voorlopig wordt gewerkt met signalisatieborden, de wegmarkeringen worden later aangebracht.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise