Sp.a-Meise2020 wil verbod op privé-verkiezingsborden

 

Sp.a-Meise2020 stelt voor om het plaatsen van privé-borden te verbieden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. “Het plaatsen van privé-verkiezingsborden is een relikwie uit het verleden die onze inwoners veel overlast bezorgd en dat zeer schadelijk is voor het milieu.” zegt initiatiefnemer Roel Anciaux. “Onze gemeente wordt gedurende de maanden voor de verkiezingen steeds overwoekerd door meer en meer privé-verkiezingsborden. Het wordt tijd dat we de afspraken dienaangaande moderniseren.”

Teneinde de informatiestroom naar de bevolking aangaande de verkiezingen te verzekeren en te verhogen stelt sp.a-Meise2020 voor om te werken via een beperkt aantal doch goed gelokaliseerde gemeentelijke verkiezingsborden en twee door de gemeente te organiseren verkiezingsinfo-beurzen.

“Die combinatie met daarbij ook de eigen campagne door de kandidaten via folders en de sociale media, garandeert de doorstroming van voldoende info naar de inwoners zonder onze straten en open ruimtes te bezoedelen.” Sp.a-Meise2020 legt het voorstel ter stemming neer op de gemeenteraad van november.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise