Restauratie pastorie na 6 jaar eindelijk klaar

De restauratie van de beschermde pastorie van Meuzegem – daterend uit 1733 – is eindelijk zo goed als voltooid. Beneden zijn er lokalen waarin de verenigingen kunnen vergaderen en boven werd een appartement ingericht dat door de gemeente zal verhuurd worden. De restauratie is een heuse lijdensweg geworden, ook omdat er na een brand nogal wat discussie was rond de aansprakelijkheid. Tegelijk sleepte de afwerking aan door een talmende aannemer. Het is nu enkel nog wachten op de definitieve oplevering.

In het begin van de jaren 90 overleed de laatste Meuzegemse pastoor en sindsdien stond het beschermde gebouw uit de 18de eeuw leeg. Enkele lokale verenigingen vonden er onderdak bij gebrek aan een alternatief. De tand des tijds en de vochtigheid zorgden er echter voor dat de toestand van het stukje patrimonium alsmaar slechter werd.

In 2011 ging uiteindelijk de restauratie van start. Normaal was voorzien dat die eind 2014 voltooid zou zijn maar pas nu, ruim zes jaar later, is er licht aan het eind van de tunnel. “De restauratie is een lijdensweg geworden”, geeft schepen van Patrimonium Sonja Becq (CD&V) toe. “Onder meer omdat er na een brand in 2014 nogal wat discussie was rond de aansprakelijkheid. De schade moest uiteraard ook hersteld worden. Tegelijk sleepte de afwerking beneden aan. De aannemer deed maar niet voort aan de werf omdat er blijkbaar nogal wat verloop was in hun personeel en onderaannemers. Er zijn verschillende aanmaningen geweest. We hebben hem schriftelijk in gebreke gesteld en ook de boeteclausule wordt toegepast.”

Uiteindelijk is de eindmeet nu toch in zicht. “Het heeft heel lang geduurd maar het gebouw is prachtig gerestaureerd. Beneden zijn er lokalen voorzien waarin de vergaderingen van de lokale verenigingen kunnen doorgaan. De bovenste verdieping is dan weer omgevormd tot appartement dat zal verhuurd worden volgens criteria waarbij de huurder een duidelijke band met de gemeente moet aantonen. Het appartement zal aan 750 euro verhuurd worden. Er is daarnaast ook nog een erfpacht gegeven aan de Kerkfabriek waarbij zij grenzend aan de pastorij een polyvalente zaal gaan bouwen. “

De parochie wacht intussen vol ongeduld om de lokalen in gebruik te kunnen gebruiken. “Ze moeten nog even geduld oefenen omdat er nog geen definitieve oplevering is. Er moeten nog enkele dingen aangepast worden zoals een bijkomende rookmelder, een brandblusapparaat, noodverlichting en pictogrammen. Het zijn kleine zaken maar ze moeten wel verholpen worden om het fiat van de brandweer te krijgen. Ook voor ons primeert veiligheid. Maar we hebben er vertrouwen in dat het nu snel in orde zal komen”, besluit Becq.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise