Incovo zoekt meer taxussnoeisel

 

Intercommunale Incovo stelt vast dat de inzameling van taxussnoeisel dit jaar zwaar tegenvalt. Sinds vele jaren ondersteunt Incovo de strijd tegen kanker door het gratis inzamelen van taxustwijgjes. Die dienen als basisgrondstof voor kankerremmende medicijnen.

Heel veel andere gemeenten en intercommunales waren dit jaar door marktomstandigheden verplicht om te stoppen met de taxusinzameling. Incovo besliste om wel verder in te zamelen. Toch vallen de inzamelresultaten dit jaar tegen.

“Blijkbaar is er bij veel inwoners verwarring door de berichten van stopzetting in andere gemeenten,” zegt Anne-Lise De Ruysscher, communicatieverantwoordelijke bij Incovo. “Voorlopig hebben we dit jaar minder dan de helft van voorgaande jaren aan taxussnoeisel. We roepen inwoners daarom op om het taxussnoeisel zeker blijvend apart te houden en naar het recyclagepark te brengen. De opbrengst van het snoeisel blijft voorbehouden aan de strijd tegen kanker. De jonge twijgjes moeten zo zuiver mogelijk zijn, en worden binnen de 24 uur bewerkt. Zo gaan er zo weinig mogelijk kostbare stoffen verloren. “

De taxusactie bij Incovo loopt nog tot 26 augustus. Tot dan kunnen inwoners gratis met het snoeisel op de zes recyclageparken van Incovo terecht. Incovo is de afvalintercommunale voor de gemeenten Londerzeel, Machelen, Meise, Vilvoorde en Zemst.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise