Geen schietspelletjes in Heidestraat

Er komt zo goed als zeker geen schietterrein voor zogenaamde ‘airsoftgames’ aan de Heidestraat in Meise. De vergunning werd geweigerd door de gemeente. Een en ander zorgde eind vorig jaar voor de nodige commotie en buurtbewoners startten ook met een petitie. Het ziet er naar uit dat de aanvrager zich er (voorlopig) bij neerlegt.

De milieuvergunningsaanvraag voor een speelterrein voor ‘airsoftgames’ in de Heidestraat leidde in november tot onrust bij heel wat buurtbewoners. Zij vroegen zich af of zo’n activiteit wel thuishoort in de buurt van huizen, dieren en een wandelweg.

“Airsoft is een soort ‘light’ versie van paintball”, legt milieuambtenaar Leo Vander Kerken uit. “Er was geen vraag voor een loods of constructie want het was wel degelijk de bedoeling om ‘buiten’ te spelen. De aanvrager koos voor dit bosperceel omdat het met de vele verstopplaatsen achter bomen en heuveltjes geschikt is voor dit soort van schietspelletjes.”

Daarbij worden airsoftwapens gebruikt. “Dat zijn geweren en pistolen die via een veer of luchtdruk kleine bolletjes afschieten, gemaakt op basis van zetmeel.”

En dat zag niet iedereen zitten. Buurtbewoners vinden het bos in de Heidestraat geen geschikte locatie. Zij vrezen dat de schietactiviteiten er de rust zullen verstoren. Er circuleerde dan ook al snel een petitie die door zowat 80 mensen werd ondertekend.

De gemeente Meise heeft nu een dubbel negatief oordeel geveld. Zij is namelijk ook huurder van het perceel en zou het dus moeten onderverhuren. Dat wordt echter geweigerd. Het perceel ligt er nu verwilderd bij maar werd in het verleden nog gebruikt als stort voor groenafval.

Ook de milieuververgunning werd geweigerd. “Er zijn heel wat elementen maar de essentie is dat het terrein eigenlijk te klein is om dat spel aanvaardbaar te spelen”, vervolgt Vander Kerken. “Dat in combinatie met de gebrekkige buffering en het feit dat het terrein in woongebied ligt, maakt dat het onaanvaardbare geluidshinder met zich mee zou brengen.”

De aanvrager had nog tot vrijdag (30 dagen) de tijd om beroep in te stellen bij de bestendige deputatie maar dat was tot nog toe nog niet gebeurd. Germain Bex deed de aanvraag namens de vereniging TAQ4Belgium. Volgens hem is de kans klein dat er nog een beroep komt, al wou hij het donderdagavond nog niet helemaal uitsluiten.

“De gemeente zegt dat het contract onderverhuring niet toelaat en dat onze activiteit niet tot de eindbestemming van het perceel zou leiden, met name bebossing. Daar valt weinig tegen in te brengen. We geven dit terrein echter nog niet op want het is in onze ogen zeker niet te klein. We zouden dit maar 12 keer per jaar gebruiken voor twee groepen van zes. Een nieuwe aanvraag is dus wel een mogelijkheid. Intussen zoeken we ook verder naar een alternatief.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise