Put op Merchtemsesteenweg wordt eindelijk gedicht

De zogenaamde ‘put van Wolvertem’ wordt na ruim anderhalve maand dan uiteindelijk toch gedicht. De Watergroep heeft een aannemer aangesteld om de weg te herstellen aan het kruispunt van de Merchtemsesteenweg en de Driesstraat. De discussie over de oorzaak van de verzakking is echter nog steeds niet beslecht. Maar door de aanhoudende zware verkeershinder en de klagende middenstand moest er wel een oplossing komen.

De soap rond het gat in de Merchtemsesteenweg sleept al aan sinds 23 oktober. Al voor de derde keer op een jaar tijd moest de gewestweg worden afgesloten door een verzakking. In eerste instantie werd er nog vanuit gegaan dat alles op een week zou opgelost zijn maar dat bleek ijdele hoop.

De drie betrokken partijen, met name wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de gemeente en De Watergroep, schoven aanvankelijk de hete aardappel naar elkaar door. Zij zouden respectievelijk verantwoordelijk zijn in het geval van een gebrekkige fundering van de weg, een kapotte riolering of waterleiding.

Er kwam een cameraonderzoek aan te pas waarbij het voor de gemeente zonneklaar was dat de riolering intact was en dat een klein waterlek, achtergebleven na de vorige verzakking, de oorzaak was. Maar die voorbarige (?) conclusie werd daarna snel weer ingeslikt.

Sindsdien werd het gat helemaal uitgegraven en hebben de drie partijen elk een expert aangesteld. Maar ook zij raken er tot op vandaag nog steeds niet uit.

Intussen groeit het ongenoegen door de verkeerschaos die er elke morgen en avond ontstaat rond Wolvertem en met de eindejaarsperiode in zicht zijn ook de handelaars misnoegd door de gebrekkige bereikbaarheid.

Daarom komt er nu toch snel actie waarbij De Watergroep het voortouw neemt. “Om de goede relatie met de gemeente niet in het gedrang te brengen”, luidt het.

“De Watergroep erkent hiermee echter geen aansprakelijkheid wat de oorzaak van de schade betreft”, benadrukt communicatieverantwoordelijke Kathleen De Schepper. “Wij zullen de wegherstelling prefinancieren. De discussie over wie de kosten uiteindelijk zal dragen, zal later gevoerd worden.”

De Schepper sluit wel uit dat de put later opnieuw zou moeten worden opengemaakt. “De verschillende expertises en vaststellingen zijn gedaan en volstaan ook voor de respectievelijke verzekeringen.”

De herstellingswerken zullen ten laatste volgende week van start gaan en een paar dagen duren. Voor de eindejaarsfeesten zou de Merchtemsesteenweg dus zeker terug opengesteld worden.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise