Zone 30 in dorpscentra Meise en Wolvertem

De gemeente neemt bijkomende maatregelen om de verkeersleefbaarheid van de dorpskernen te verhogen. In de centra van Meise en Wolvertem wordt een algemene zone 30 ingevoerd.

Op verschillende plaatsen komen er wegvernauwingen, onder meer aan de school in de Hoogstraat en de Merchtemsesteenweg. Er komt ook een verbod voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton en de blauwe zones zullen vanaf het voorjaar effectief gecontroleerd worden door een privé-firma.

Vooral Wolvertem heeft al jaren te kampen met een problematiek van vrachtwagens en ander verkeer dat vaak onnodig zijn weg door het centrum zoekt.

‘Voor Wolvertem komt er dan ook een verbod voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton om nog door het centrum te rijden’, legt schepen van Mobiliteit Willy Kerremans (N-VA) uit.

‘Het centrumgebied wordt zelfs helemaal zone 30. Dat houdt niet enkel een beperking in van snelheid, maar bakent een gebied af waar de woonfunctie primeert op de verkeersfunctie. Concreet komen er wegvernauwingen in de Hoogstraat ter hoogte van de Fusieschool en in de Merchtemsesteenweg met een voorrangsregel voor het verkeer dat het centrum verlaat. Bedoeling is om de snelle doorstroming tegen te gaan en een poorteffect te creëren om de zone 30 verduidelijken. Verder wordt de Mangelschotsstraat gedeeltelijk éénrichting.’

In Meise centrum zal onder meer in de de Boechtstraat alternerend parkeren worden toegepast om de 30 km/u op natuurlijke wijze af te dwingen.

Het doorstromend verkeer zal omgeleid worden met behulp van signalisatie en wegwijzers. ‘Hierbij zal AWV zijn mederwerking geven. Zij zullen de signalisatie aanpassen op de A12 en de andere gewestwegen en dit zowel voor vrachtwagens als voor het gewone verkeer.’

Verandering brengt weerstand mee beseft Kerremans. ‘We vragen de inwoners dan ook om geduld en ons de tijd te geven om de verkeerstromen effectief om te buigen. Op dinsdag 24 februari om 19 uur richt de gemeente in het administratief centrum een infoavond in om de plannen toe te lichten.’

Uiteraard zal de gemeente de situatie op de voet volgen. ‘Indien deze maatregelen niet voldoende zijn hebben we nog troeven in de hand’, vervolgt Kerremans.

‘Zo wordt er gedacht aan slimme verkeerslichten die op rood springen als een wagen zich niet houdt aan de maximumsnelheid. Een bijkomende mogelijkheid is het plaatsen van verkeerslichten aan het kruispunt Driesstraat- Verbindingsweg in Wolvertem. En indien deze ingrepen tot gevolg hebben dat de verkeerstromen zich verplaatsen naar andere dorpscentra, zullen evenwaardige maatregelen worden genomen in Rossem, Meuzegem, Westrode en Eversem.’

Ook de blauwe zones zullen als onderdeel van het globaal plan vanaf het voorjaar effectief gecontroleerd worden door een privé-firma. Wie de blauwe kaart niet plaatst, vliegt onherroepelijk op de bon. Hinderlijke langparkeerders zullen hun wagen om de twee uur moeten verplaatsen.

Volgens Kerremans zullen al deze maatregelen geen zware investering in infrastructuur vergen. ‘Er is enkel de kost van de plaatsing van verkeersborden, paaltjes en het aanbrengen van wegmarkeringen in samenwerking met AWV. Al deze maatregelen werden afgetoetst met de middenstand en ook de politiezone gaf een positief advies.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise