Natuurpunt wil compensaties voor komst sneltram

Natuurpunt zegt ‘ja’ tegen de komst van de sneltram in Meise maar wil dat er compensaties komen voor bomen en groen die op het tracé zullen sneuvelen. “Het kan niet dat een project dat zich richt op een beter leefmilieu, ten koste zou gaan van natuur en landschap. We zullen er alles aan doen dat dit niet vergeten wordt in het tramproject dat nu op de rails wordt gezet.”, zegt voorzitter Frank Vermoesen.

Ook Natuurpunt Meise laat nu dus van zich horen in het dossier van de sneltram van De Lijn, die tegen 2020 naast de A12 operationeel zou moeten zijn. De tram kan er voor Natuurpunt komen, maar wel onder een aantal strikte voorwaarden. Zo wil de vereniging dat de tram zijn concurrentiepositie volledig kan waarmaken en dat dus een voldoende hoge frequentie verzekerd wordt, ook buiten de piekuren.

Uiteraard is er ook aandacht voor landschap en groen. “Elke vierkante meter groen die verdwijnt moet gecompenseerd worden”, legt voorzitter Frank Vermoesen uit. “In bossen en parkgebieden zoals de Boskapel, het Leefdaalbos, de Hasseltberg en op andere plekken zullen in totaal duizenden bomen sneuvelen, waarvan sommige eeuwenoud. In het bosje van de Boskapel dat we nog maar net in beheer namen is dat zeer schrijnend. Hier worden een honderdtal oude eiken bedreigd. Het bos rond de geklasseerde en pas gerenoveerde kapel zal als het ware geamputeerd worden. Als we dat verlies aanvaarden dan kan dat alleen als dat groen elders in de buurt een nieuwe plek krijgt door de aanleg van nieuwe bossen.”

Maar ook de verloren gegane struiken, hagen en houtkanten moeten gecompenseerd worden. Zelfs voor het verdwijnen van vele hectaren waardevolle grasbermen van de A12, vraagt Natuurpunt compensatie. “Het klinkt misschien raar, maar de grasbermen van de A12 behoren tot de meest waardevolle hooilanden van de streek. Omdat ze niet bemest worden zijn ze zeer soortenrijk”, aldus nog Vermoesen.

Voor de bewoners die onteigend zouden worden voor de aanleg van de sneltram wil Natuurpunt dat er een billijke vergoeding komt en een goede begeleiding. “En die start beter vandaag dan morgen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise