Meise laat speelpleintjes niet los

Na de storm van protest omwille van de vooropgestelde verkoop van enkele speelpleintjes blijft de gemeente in dezelfde buurt naarstig op zoek naar een bron van budgettaire inkomsten.

De bewoners kregen nu zelfs een enquête in de bus waarin ze zelf kunnen kiezen uit een aantal ‘alternatieve’ verkopen of verkavelingen van terreintjes. ‘Geen enkel voorgesteld alternatief is aanvaardbaar’, klinkt het verontwaardigd.

Het speelpleintje aan de Wijnberg mag dan wel behouden blijven, de gemeente heeft duidelijk nog steeds de intentie om één van de andere terreinen te gelde te maken.

‘Er werd op de gemeenteraad van 13 mei beloofd om voor de begrotingswijziging van juli naar alternatieven te zoeken. Tegelijk willen we ook graag weten wat u denkt’, stelt burgemeester Jos Emmerechts in de brief die tot verbazing van de bewoners met een bijhorende enquête in de bus viel. 

Er zijn volgens hem wel degelijk verschillende mogelijkheden om te zorgen voor voldoende speelruimtes én tegelijk ook de begroting in evenwicht te houden.

‘Zo zou het terrein tussen de flatgebouwen van de Kleine Wouwer – dat op dit moment niet als speelterrein gebruikt wordt – na verkavelingswijziging, als bouwgrond verkocht kunnen worden.’

‘Het terrein aan de Kraaienbroeklaan zou dan weer in twee gedeeld kunnen worden, zodat na verkavelingswijziging, één bouwgrond beschikbaar wordt. Het andere deel kan dan ofwel als petanquebaan ofwel met basketring behouden blijven.’

Tegelijk engageert de gemeente zich wel om het erachter liggende bos te ontwikkelen tot een speelbos en stelt men ook voorop dat verschillende straten als ‘speelstraten’ zouden ingericht kunnen worden als compensatie.

Verkeerd uitgangspunt

Daar willen de bewoners echter allemaal niet van weten. ‘Dit verhaal heeft met deze enquête een onverwachte wending genomen’, zegt Ilse Snelders namens de buurtbewoners.

‘Nochtans was de boodschap van een 60-tal aanwezigen op de gemeenteraad van 13 mei, ondersteund door 2.500 handtekeningen, duidelijk. De meerderheid heeft toen laten uitschijnen er alles aan te willen doen om de speelpleintjes te behouden. Ook nadien werd nog herhaaldelijk aan ons bevestigd dat ze zouden blijven. Deze enquête gaat er echter van uit dat de verkoop al een uitgemaakte zaak is. Dat is een volledig verkeerd uitgangspunt. Geen enkel voorgesteld alternatief is aanvaardbaar voor de buurt.’

De bewoners blijven niet bij de pakken zitten. ‘We hebben zelf een brief gebust in de buurt met de oproep geen enkele voorkeur uit te drukken behalve enkel als opmerking te noteren dat we geen enkele verkoop van de speelpleintjes willen en dus ook geen verkavelingswijzigingen. Een 70-tal mensen hebben de enquête ondertussen al ingevuld, de overgrote meerderheid tegen elke verkoop.’

Massaal naar gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 8 juli zou er misschien al duidelijkheid kunnen komen als de rekening van 2013 klaar is en er onmiddellijk daarna wordt gestemd over de meerjarenbegroting.

‘We zullen weer massaal aanwezig zijn. We zouden de meerderheid willen aanraden structurele maatregelen te nemen om de begroting in orde te krijgen in plaats van éénmalige maatregelen ten koste van de kinderen en van de groene, vrije ruimtes in onze gemeente. Indien nodig zullen we ook nieuwe acties ondernemen.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise