A12 vier dagen afgesloten

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Vlaams Verkeerscentrum herhalen dat komend weekend en op maandag 7 april ernstige verkeershinder verwacht wordt door de volledige afzetting van de A12 in Londerzeel (vanaf vanavond 22 uur tot dinsdagmorgen 5 uur).

Er worden twee bruggen afgebroken en vervangen. Mensen die op die dagen niet echt in de buurt van de A12 hoeven te zijn, blijven er beter weg. Voor verplaatsingen over lange afstanden, gebruiken weggebruikers best de E19. Er zijn plaatselijke omleidingen voorzien via de lokale wegen maar ook daar wordt ernstige hinder verwacht.

Omleidingen worden voorzien via gemeentelijke wegen over Londerzeel centrum (verkeer uit richting Antwerpen) en via Westrode en Kapelle-op-den-Bos (verkeer uit richting Brussel). Telkens wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd.

Omleidingsplan verkeer A12

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise