Raad van bestuur Plantentuin Meise ge√Įnstalleerd

Jurgen Tack werd verkozen als voorzitter van de raad van bestuur van de Plantentuin Meise, die op 10 maart werd ge√Įnstalleerd.

De raad blijft vijf jaar in functie en komt minstens 6 keer per jaar samen.

De raad van bestuur is het hoogste leidinggevende orgaan van de Plantentuin Meise. De raad is onder andere bevoegd voor het sluiten van de beheersovereenkomst met de Vlaamse regering en het goedkeuren van de begroting.

De leden van de raad van bestuur zijn: Veronique Halloin, Chantal Kaufman, Jan Rammeloo, Jan Schaerlaekens, Jurgen Tack, Mieke Van Gramberen, Ann Van Dievoet, Mieke Verbeken en Renate Wesselingh. Mark Andries en Raf Suys werden aangesteld als regeringsafgevaardigden.

Op korte termijn heeft de raad van bestuur als belangrijkste opdracht om de Plantentuin Meise optimaal te laten functioneren binnen de Vlaamse overheid, na de overdracht van de instelling van het federale naar het Vlaamse niveau op 1 januari 2014.

Ook het zoeken naar middelen om het unieke wetenschappelijke en culturele patrimonium van de Plantentuin in zijn grandeur te herstellen, is een prioriteit van de nieuwe raad van bestuur.