Vlaamse Volksbeweging herdenkt ontvoogdingsstrijd in Wereldoorlog I

Militanten van Vlaamse Volksbeweging (VVB) Pajottenland plaatsten naar aanleiding van de honderdste verjaardag van WO I infopanelen aan oorlogsmonumenten in Ternat, Liedekerke en Roosdaal.

Onder het motto ‘Honderd jaar Groote Oorlog: van zelfbestuur naar onafhankelijkheid!’ wil de Vlaamse Volksbeweging de aandacht vestigen op de evolutie die de Vlaamse ontvoogdingbeweging aan het IJzerfront in die vier oorlogsjaren meemaakte.

Volgens de VVB wordt In de officiële herdenkingen en tentoonstellingen te weinig aandacht geschonken aan dit aspect van de eerste wereldoorlog.

Het infobord werd overigens niet gesmaakt door de organisatoren van de officiële 11 novemberplechtigheid in Liedekerke.

Vlak voor de plechtigheid aan het WOI monument werd het bord met een doek afgedekt.

‘Een houding die aantoont dat deze actie zinvol en nodig is. Sommigen willen blijkbaar een belangrijk deel van de geschiedenis van WOI verhullen’, aldus de VVB.