Open Denkdag van Lennik Kwadraat brengt mensen met ideeën samen

Onlangs ging de eerste open denkdag van Lennik Kwadraat door samen met burgers. Lennik Kwadraat
is de enige ongebonden lokale partij in Lennik en nagenoeg het ganse Pajottenland. Voorheen was
deze partij de motor van samenwerkingen zoals tot voor kort nog met de Lennikse N-VA. Nu zal ze bij
de verkiezingen van oktober ‘24 opnieuw als volstrekt gemeentelijke partij de belangen van de
Lennikenaar verdedigen, los van de belangen van een nationale partij. Om de banden met de
Lennikenaar aan te halen en interactief aan een geactualiseerd programma op maat van Lennik te
werken, organiseerden ze een inhoudelijke “Open Denkdag”, een vernieuwend initiatief.
“Zeker nu Lennik voor grote uitdagingen staat op vlak van financiële slagkracht, leefbaar en
betaalbaar wonen, behoud van groene ruimtes en landelijke eigenheid, vlotte en toegankelijke
mobiliteit, toenemende stadsdruk, bestuurlijke schaalvergroting en ga zo maar door”, verklaarde
waarnemend voorzitter Hans Van Lierde.

Een twintigtal geïnteresseerde burgers, veelal sociaal geëngageerd, kwamen in het domein Saffelberg
af op deze ideeënuitwisseling voor de toekomst van Lennik. Nog heel wat andere vrouwen, mannen
en jongeren dienden zich voor deze dag van open inspraak te verontschuldigen, maar vonden het een
zeer goed idee dit te organiseren.

Luisteren naar wat er leeft

Gemeenteraadslid Geert De Cuyper : “Dit bevestigt nogmaals het nut van een rechtstreeks contact
met de burgers en dit niet alleen pas in het midden van de verkiezingscampagne. Op een rustige,
neutrale plaats in alle gemoedelijkheid konden we samen nagaan wat er goed verloopt in de
gemeente en wat verkeerd loopt. We onthouden onder meer, en nemen dit ook mee, dat
Lennikenaren het zeer spijtig vinden dat de deeldorpen niet gelijk behandeld worden: zo kreeg de
dorpskern van Sint-Martens-Lennik als enige kernplek in Lennik nog steeds geen opknapbeurt. Ook
het verdwijnen van de waardevolle adviesraden wordt gezien als een gemis: overleg met en inspraak
door o.a. verenigingen verdient eerherstel en de gemeente kan hier voordeel uit halen. De
ongebreidelde komst van de vele appartementsgebouwen zetten het dorpsleven onder druk: meer
aandacht voor de identiteit, het dorpszicht en typisch karakter van Lennik wordt bepleit. Ook het
tekort aan onderhoud of de toestand van sommige gemeentelijke infrastructuur is een doorn in het
oog. Men verwees naar de staat van de sporthal (douches en niet meer de correcte hoogte om
officiële volleybalmatchen te spelen). Daarnaast willen veel Lennikenaren het centraal gelegen
“Vetkot” zeker behouden voor publieke functies, bijvoorbeeld voor culturele activiteiten. Voor de
bibliotheek worden er sinds jaren aanpassingswerken aangekondigd maar niet uitgevoerd. In onze
gemeente volgen 3000 jongeren onderwijs zodat een goed uitgeruste bibliotheek met o.m. een leesen ontmoetingsruimte zeker geen overbodige luxe is. Daarnaast is er ook duidelijk nood om de
voetpaden en de fietspaden in een betere staat te brengen. “Dit is maar een korte samenvatting van
wat er leeft,” aldus Geert De Cuyper, “maar we nemen die actiepunten alvast mee op in ons
verkiezingsprogramma waaraan we momenteel bezig zijn”.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland