Gemeentebestuur van Lennik keurt nieuwe beheerplannen houtig erfgoed goed.

Bij aanvang van de legislatuur had het lokaal bestuur Lennik de ambitie om de beschermde bomen op het grondgebied te laten inventariseren. Aan de hand van hiervan konden we achterhalen welke maatregelen er nodig zijn om de groeikracht van de bomen te behouden en de omgeving te verfraaien.

In de loop van 2020 verscheen het rapport “Inventaris houtig erfgoed in Lennik”. Daarin werd duidelijk dat er dringend maatregelen nodig waren om de verminderende vitaliteit van de bomen tegen te gaan door verhardingen weg te nemen en hun standplaatsen te verbeteren.

Met een beheerplan willen het Agentschap Onroerend Erfgoed en de Gemeente Lennik ervoor zorgen dat de bomen de komende jaren een beter onderhoud krijgen waardoor de vitaliteit van deze waardevolle bomen opnieuw sterk verbetert.

Door een goedgekeurd beheerplan zijn er verhoogde tegemoetkomingen van 60 tot 70% mogelijk in plaats van 40% voor beschermde monumenten. Voor volgende beschermde monumenten werd er een beheerplan opgemaakt en goedgekeurd: Knoteik in de Tombergstraat, de knotbomen en hakhoutstoven in de Zwijnenbergstraat, de Saffelbergkapel met lindebomen te Sint-Kwintens-Lennik, de knotbomen in de Steenstraat en de Sint-Barbarakapel met lindebomen en zomereiken.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland