Eerste tegeltuin in centrum Lennik via project ‘koester je kern’.

‘koester je kern’ is een initiatief van vier enthousiaste Lennikse burgers die werk willen maken van meer groen en natuur in de kern. Op zaterdag 14 oktober 2023 legden ze de eerste tegeltuin aan in het centrum van Lennik. Deze aanleg was het sluitstuk van de workshop ‘Tegeltuin aanleggen’, een
samenwerking tussen het project, de gemeente Lennik, tuincoach Wim Azijn van
de provincie Vlaams-Brabant en medisch milieudeskundige Nina Paschalidis van
Logo Zenneland.

Van inspiratie naar realisatie
Zoals zowat alle dorpskernen in het Pajottenland kent ook Lennik belangrijke uitdagingen
door het toenemende aantal bouwprojecten. Verharde voortuinen en kale voorgevels,
hogere bouwlagen en appartementisering werken het fenomeen van hitte-eilanden en
biodiversiteitsverlies in de hand. Ingrid Callens van ‘koester je kern’: “De voorbije periode
maakt duidelijk dat de klimaatuitdaging zich ook lokaal manifesteert, in onze straten en
buurten. Met dit project willen we hier op een laagdrempelige en positieve manier een
antwoord op bieden. Na een druk bijgewoonde info-avond begin dit jaar, de uitwerking van
een gemeentereglement en een stappenplan, zetten we concrete stappen die voelbaar en
zichtbaar zijn in de straat. Samen met de deelnemers van de workshop hebben we nu ook
een eerste tegeltuin aangelegd binnen ons project. En daar zijn we best trots op.”

Met steun van de provincie Vlaams-Brabant
Dergelijke initiatieven dragen veel sympathie weg van regionale en lokale beleidsmakers. Zo
kon het project voor de workshop ‘Tegeltuin aanleggen’ rekenen op de expertise van Wim
Azijn, tuincoach van de provincie Vlaams-Brabant. Hij gaf nuttige tips, do’s en don’ts voor de
aanleg van tegel- of geveltuinen. De tweede spreker werd afgevaardigd door Logo
Zenneland: Nina Paschalidis, medisch milieukundige, besprak de verfrissende impact van
groen op hittestress. Daarna trok iedereen naar de Alfred Algoetstraat, voor de aanleg van
de eerste tegeltuin, bij ‘Zitj’ Henri Vander Elst. “Ik ben blij en fier dat we hier twee
tegeltuintjes konden aanleggen. Dit gaat voor extra afkoeling zorgen, en ook schuil- en
smikkelplaatsjes voor insecten en vogels”, aldus Henri Vander Elst. “Ik droom nog van 2
dingen hierbij: ten eerste heel veel navolging van buren en andere Lennikenaren. En ten
tweede dat ik hier nog een gevelbank kan installeren, voor gezellige babbels onder de
bloemende Jasmijn”.

Gemeente Lennik trekt mee aan de kar
De diensten van de Gemeente Lennik werken ook actief mee. “Dit project kan achter de
schermen genieten van ondersteuning met middelen en expertise vanuit de gemeente. Het reglement
voor de aanleg en de subsidiëring ervan is enkele maanden terug goedgekeurd op de Gemeenteraad.
Het project sluit naadloos aan bij onze focus om duurzame dorpskernen. Rondom de dorpskernen, in
ons Groen Hoefijzer, zetten we actief in op de creatie van toegankelijke natuurgebieden, zoals het
speelbos, het natuurpark slagvijver en het geboortebos. Maar hier ligt de focus terecht op natuur in
de bebouwde omgeving zelf. Het zijn kleine maar levensnoodzakelijke stapjes richting meer
duurzame, landelijke en klimaatadaptieve dorpsperken. Om onze bijdrage tastbaar te maken, zullen
we ook rond ons eigen gemeentelijk patrimonium tegels wippen. Eén van de mogelijke plekken zou
de gevel van de Academie aan de Kroonstraat zijn. Dat is een mooie en strategische plaats om
reclame te maken voor dit project. We gaan na welke marge er daar is. Hopelijk lukt het. Dit project
past bovendien naadloos in ons meerjarenbeleidsplan en in Lennik aan Zet”, duidt schepen van
milieu Hendrik Schoukens. Ook site Zonnestraal van Havinet vzw, copromotor van dit project, kondigde eerder de aanleg aan van een tegeltuin. Buurtsupermarkt Okay aan de overkant reageert ook enthousiast en zal samen met de groendienst van Colruyt Group een geveltuin aanleggen
ter ondersteuning van dit project.
Het laatste woord was voor Marijke Wauters van ‘Koester je kern’: “We kijken alvast uit
naar de tegeltuinen die aangekondigd zijn. Maar bovenal hopen we dat veel Lennikenaren
ook die stap zetten. Ze kunnen zeker en vast op ons rekenen om hen te begeleiden van
ontwerp over aanvraag tot aanleg. En op onze website koesterjekern.weebly.com staat een
handig stappenplan dat iedereen kan raadplegen en downloaden. Met z’n allen kunnen we
een mooier, biodiverser en aangenamer Lennik maken.”


Over Koester je kern
‘Koester je kern’, da’s het project van vier enthousiaste Lennikenaren met een gedeelde ambitie: de
dorpskern van Sint-Kwintens vergroenen, het straatbeeld verfraaien en kleine ingrepen doen ten
voordele van het leefmilieu en klimaat. Tegel- en geveltuinen zijn hier bij uitstek voor geschikt, en
ook voor iedereen haalbaar.

Via www.koesterjekern.weebly.com , via een infoavond, workshops en dergelijke meer brengen ze
inspiratie en goesting over. Dat doen ze samen met o.m. Havinet vzw Campus Zonnestraal, Leader+
Pajottenland en de gemeente Lennik. Met een aantal ambassadeurs tot slot doorlopen ze het hele
traject voor de aanleg van een tegeltuin. En van daaruit wordt dan een workshop uitgewerkt voor
alle geïnteresseerden.
voor vragen of bijkomende informatie:
maarten.vanhoudenhove@gmail.com of 0497/51.21.48.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland