Minister Ben Weyts bezocht zomerschool in GBS ‘t Rakkertje

Lennik organiseerde deze zomer een zomerschool. Kinderen vanaf de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar die afgelopen schooljaar een achterstand opliepen in Nederlands, wiskunde of lezen werden dagelijks – in samenwerking met en ondersteuning van Oscarcrew vzw – begeleid door een zestal leerkrachten en monitoren.

Voor de zomerschool in Lennik schreven 48 kinderen zich in, waarmee alle beschikbare plaatsen volzet waren. Deze kinderen wonen in Lennik of één van de omliggende gemeenten. Het thema van de zomerschool was ‘festival’ en bood de kinderen een mix tussen les in kleine groepen in de voormiddag en ontspannende activiteiten in de namiddag. “De lessen in de zomerschool worden telkens zo veel mogelijk op maat van de kinderen gegeven en focussen voornamelijk op Nederlands en wiskunde”, klinkt het bij de gemeente. “Zo werd er voor de kinderen die voor het einde van het schooljaar inschreven, contact opgenomen met hun zorgleerkrachten zodat de begeleiders van de zomerschool op de hoogte zijn van de moeilijkheden van deze kinderen.”

Naast de inspanning was er uiteraard ook tijd voor ontspanning en kregen de kinderen in de namiddag leuke activiteiten waaronder knutselen, sporten, spelen en koken aangeboden waarin andere vaardigheden aan bod komen. Tot slot stonden er ook enkele uitstapjes op het programma.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland