Provinciegouverneur Jan Spooren op bezoek in Lennik

Het uitgangspunt van dit bezoek van de nieuwe gouverneur, zijn kabinetschef en medewerker van agentschap binnenlands bestuur was de kennismaking met het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast informeerde de gouverneur ons als lokaal bestuur over zijn rol en taak als gouverneur en gaf hij aan waarbij hij Lennik kan ondersteunen. Het college van burgermeester en schepenen, de algemeen en financieel directeur bespraken tijdens dit werkbezoek enkele knelpuntdossiers waar de gouverneur als brugfiguur kan fungeren alsook enkele noden en uitdagingen van de gemeente.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland