Schepen Van Ginderdeuren krijgt bevoegdheden (nog) niet terug

Het schepencollege van Lennik besliste donderdag dat schepen Filip Van Ginderdeuren zijn bevoegdheden voorlopig niet terugkrijgt.

Het college bevestigt daarmee haar beslissing van 17 maart. De bevoegdheden van Van Ginderdeuren worden dus verder uitgeoefend door andere collegeleden.

‘Het schepencollege neemt deze beslissing in afwachting van het verder gerechtelijk onderzoek tegen Filip Van Ginderdeuren en definitieve uitspraak over dit onderzoek, bij wijze van een interne bestuursmaatregel met het oog op een goede en geloofwaardige uitoefening van die bevoegdheden’, zegt burgemeester Irina De Knop (LVB-Open VLD).

Van Ginderdeuren werd in het kader van een gerechtelijk onderzoek in verdenking gesteld voor feiten van valsheid in geschrifte en feiten van misbruik van vertrouwen. Het gaat om feiten uit zijn advocatuur.

‘Het schepencollege is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de integriteit en de goede naam van het gemeentebestuur en haar administratie, en wil beantwoorden aan de legitieme verwachtingen en het vertrouwen dat de bevolking in het gemeentelijk bestuur stelt of moet kunnen stellen’, aldus de burgemeester

Volgens De Knop beschikt Van Ginderdeuren, in afwachting van een duidelijke uitspraak, niet over het noodzakelijke morele gedrag om zijn schepenambt uit te oefenen.

‘Het schepencollege volgt daarmee ook het standpunt van de gouverneur, die reeds maanden geleden aan de heer Van Ginderdeuren voorstelde om voor de duur van de procedure vrijwillig een stap opzij te zetten en minstens tijdelijk zijn functie van schepen niet uit te oefenen.’

Volgens De Knop is het aangewezen dat Van Ginderdeuren zich zou laten verhinderen gedurende de duur van de gerechtelijke procedure, maar zo’n beslissing kan de schepen enkel zelf nemen en kan niet worden opgelegd door het college noch gemeenteraad.