Inwoners Beigem krijgen info over renovatie oud gemeentehuis

Het gemeentebestuur van Grimbergen organiseert op dinsdag 23 april 2024 om 20 uur in de kantine van Fenixx BeighHum een informatievergadering over grote werken die in Beigem zullen plaatsvinden.

“Op de hoek van de Gemeentehuisstraat en de Beigemsesteenweg bevindt zich het momenteel leegstaande oud gemeentehuis van Beigem”, zegt schepen van Gebouwen en Wegen Kirsten Hoefs (CD&V). “In het verleden werden in dit gebouw klaslokalen voor de naastgelegen gemeenteschool ondergebracht en deed het onder meer dienst als opbergruimte en vergaderzaal voor verenigingen.”

“Bij de doortocht van storm Ciara in februari 2020 liep het gebouw aanzienlijke schade op, waarna de toekomst onduidelijk was en zelfs de afbraak werd bekeken. Maar we kiezen nu voor het behoud van dit voor Beigem beeldbepalende gebouw en gaan voor een grondige renovatie van zowel de binnen- als de buitenkant.”

“In het oud gemeentehuis komt een deel van de school van Beigem”, vult schepen van Onderwijs en Erfgoed Karlijne Van Bree (Vernieuwing) aan. Op de gelijkvloerse verdieping worden het secretariaat, de directie, de zorgklas en het lerarenlokaal voorzien. Verder worden er op de verdiepingen twee klaslokalen en een zolder voorzien.”

“De school in Beigem functioneerde tot voor kort op drie locaties. Bedoeling is om alles te centraliseren. Door deze centrale ligging zal de toegankelijkheid voor de school vergroten, wat de werking van de school ten goede komt. Voor dit project, dat in het voorjaar van 2025 van start zou gaan, is 1.450.000 euro voorzien.” (lees verder onder de foto)

Naast de renovatie van het oud gemeentehuis, staat in Beigem ook een uitgebreid wegenis- en rioleringsproject op stapel. “Met dit project ‘GUP19’ wordt al het afvalwater vanaf het hoogstgelegen deel in Beigem richting Humbeek afgevoerd en komt het niet meer ongezuiverd in de Meiskensbeek terecht”, legt schepen Hoefs uit.

“De rioleringswerken situeren zich in de zone van de Gemeentehuisstraat tot aan de Kruisstraat, inclusief een gedeelte van de Meerstraat en de Beigemsesteenweg, dat hiertussen gelegen is. Ook een belangrijk deel van de Eversemsesteenweg en de volledige Coppendries bevinden zich in de werfzone.”

“Langsheen de Meerstraat willen we absoluut fietspaden voorzien. Voor de Beigemsesteenweg willen we het behoud van de kasseistenen koppelen aan de realisatie van een aantrekkelijke straat met ruimte om elkaar te ontmoeten. De Eversemsesteenweg is een smalle straat, waarbij de bermen constant worden stuk gereden, met veel putten tot gevolg. Ook dat pijnpunt willen we met dit project verhelpen.”

Het voorontwerp ligt nu op tafel. De gemeente rekent op de inbreng van de inwoners, alvorens ze de definitieve plannen goedkeurt. Op dinsdag 23 april kunnen geïnteresseerden om 20 uur terecht in de voetbalkantine van Fenixx BeigHum, Parklaan 1 in Beigem voor de informatievergadering over de twee projecten. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise