Asfaltcentrale mag niet omschakelen naar gasolie: “Voldoende alternatieven beschikbaar”

Het college van burgemeester en schepenen heeft een negatief advies gegeven op de wijzigingsaanvraag van de asfaltcentrale om voor een periode van maximaal 2 jaar te mogen omschakelen van aardgas naar gasolie (diesel).

Eind augustus vroeg BV Asphalt nv voor haar productiesite in Grimbergen een wijziging aan om te mogen omschakelen van aardgas naar gasolie (diesel) voor een periode van maximaal twee jaar. Het gemeentebestuur ontving daarop meer dan 200 bezwaarschriften, waaronder een petitielijst van bewoners uit de nabije omgeving.

Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing): “Sinds begin september zijn de aardgasprijzen fors gedaald. De piek lijkt achter de rug en er zijn voldoende alternatieven via de buurlanden beschikbaar. De noodzaak voor omschakeling is er dus niet meer. Daarentegen stijgt de gasolieprijs. Een negatief advies is dan ook de enige correcte beslissing.”

“Andere Vlaamse asfaltcentrales tonen bovendien aan dat ze aardgas blijven gebruiken”, zegt Milieuschepen Chantal Lauwers (Vernieuwing). “Er is nog geen enkele asfaltcentrale stilgelegd omwille van de gasprijs. De vraag om – ook al is het tijdelijk – gasolie als alternatieve energiebron in te zetten, krijgt dus een negatief advies. Vanuit economisch standpunt enerzijds, maar laat ons vooral niet vergeten dat diesel een meer vervuilende brandstof is. En de gezondheid van onze inwoners zal altijd onze belangrijkste bezorgdheid zijn.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise