Vernieuwde Dokter Carlierstraat ingehuldigd met buurtbewoners

In de Dokter Carlierstraat in deelgemeente Humbeek is het weer aangenaam vertoeven. Op een half jaar tijd scheidde de aannemer regen- van afvalwater en legde hij een nieuwe asfaltlaag en voetpaden. Terloops vernieuwde hij de vijf bestaande zitbanken. Om het einde van de werken te vieren werd een inhuldigingsmoment voor de buurtbewoners georganiseerd.

Na grote wegwerkzaamheden, van midden oktober tot eind april, zijn de gebruikelijke ongemakken achter de rug. Vóór de werken vloeiden afval- en regenwater tegelijk naar de riolering. Nu ze worden gescheiden, vloeit het regenwater naar de Kleine Buisbeek en het afvalwater naar het waterzuiveringsstation. Om de Kleine Buisbeek niet te zwaar te belasten bij intense regenbuien, legde de aannemer twee ondergrondse bufferbekkens aan. De buffers van respectievelijk 100 m² en 200 m² slaan tijdelijk 240 m³ of 240.000 l water op, dat deels in de bodem infiltreert. Een gerichte oplossing om de kans op wateroverlast in de Benedestraat en Kerkstraat aanzienlijk te verminderen.

De afvalwaterbuizen lozen dagelijks 14.400 l vuil water naar het waterzuiveringsstation. Door het regenwater van het afvalwater te scheiden, worden jaarlijks zo’n 7.000.000 l proper regenwater afgekoppeld van het zuiveringsstation. Binnenkort worden ook de 40 woningen aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel.

De totale investering voor dit ganse project bedraagt 790.000 euro.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise