Nieuwe hondenlosloopzones in Klepperstraat en Van Doorslaerlaan

In het najaar vroeg het lokaal bestuur aan alle hondenliefhebbers hun mening over bijkomende locaties van nieuwe hondenlosloopzones. Met ruime voorkeur werden de percelen aan de Klepperstraat en het terrein aan de August Van Doorlaer als nieuwe hondenuitloopzones verkozen.

De actie was een succes want er kwamen heel wat reacties. Deze werden gebundeld om een juist beeld te krijgen van naar welke locaties de voorkeur gaat. Het realiseren van twee bijkomende locaties helpt ook om de problematiek rond niet-aanlijnende honden en hondenpoep in bepaalde regio’s te monitoren.

In de Klepperstraat en August Van Doorslaerlaan komen dus de eerstvolgende hondenweides. Ale hondenuitloopzones worden echter geëvalueerd, zodat er toekomstgericht een correcte opvolging is van het recreatief perceel. Als alles vlot verloopt worden de nieuwe percelen op 4 oktober met Werelddierendag geopend.

De twee percelen die momenteel niet zijn verkozen, namelijk Neerveld en Jan Krokaertstraat, zijn uitgesteld. Door de perfecte ligging van de percelen, zal dit in de toekomst ook worden ingericht om zo een goede oplossing te bieden aan de omgeving. De huidige hondenlosloopzone aan de Neromstraat wordt kleinschalig uitgebreid, om de kleine honden een aparte plezierruimte te geven.

Uit de bevraging blijkt dat het niet aanlijnen van honden en het niet opruimen van hondenpoep, toch één van de grootste punten van ergernis zijn bij de burgers. Om te participeren aan de overige bemerkingen van de burgers, worden enkele visiepunten in uitvoering gebracht. Om de hondenpoep tegen te gaan, worden er op bepaalde openbare percelen een kleine hondenpoepruimte ingericht. Bovendien worden in bepaalde wandelregio’s extra hondenpoepvuilbakken geplaatst. De gemeenschapswacht gaat er algemeen op toezien dat alles hondsvriendelijk verloopt.

Foto: Gemeente Meise

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise