Burgercollectief wil dorpszicht Beigem redden

Inwoners hebben zich verenigd in het burgercollectief ‘Red Landelijk Beigem’. Ze ijveren voor de de instandhouding van het landelijk karakter van Beigem en de weide de Kerselaar.

Tijdens een participatiemoment stelde de gemeente Grimbergen haar Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Beigem-Centrum aan haar inwoners voor. Inwoners konden opmerkingen, suggesties en voorstellen indienen over hoe de ruimte in Beigem best wordt ingevuld. Daarbij is wat ongerustheid ontstaan.

Een aantal inwoners stak de koppen bij elkaar en richtte een burgercollectief op. “We vragen het behoud van het landelijk karakter van Beigem en de instandhouding van de weide de Kerselaar”, klinkt het. Dat moet een niet bebouwde onverharde groene zone blijft. Als het daar wordt volgebouwd, dan zal dat nefaste gevolgen hebben: meer verkeer zijn aan de rotonde van de Kerselaar, bijkomende CO2-uitstoot en hemelwater dat niet infiltreert niet en in de riolering terecht komt.”

De weide is een schitterend dorpszicht dat zou teloorgaan mocht de plek door een of andere projectontwikkelaar worden volgebouwd, aldus het collectief. “Mocht het toch die kant uitgaan, dan zullen we er ons met alle mogelijke middelen tegen verzetten.”

Het burgercollectief vraagt ook verkeersremmende maatregelen in de dorpskern. “Het is noodzakelijk om van de ganse dorpskern van Beigem, van Kerselaar tot Koppendries en in het bijzonder het centrum rond de kerk, een autoluwe en bewonersvriendelijke omgeving te maken. Dat kan door onder andere de complete kasseibaan Beigemsesteenweg tot een zone 30 om te vormen.” Ook het volledig herinrichten van de Meerstraat met de aanleg van een degelijk en voldoende breed fiets- en voetpad ien het strikt laten naleven van de 50 km/u snelheidsbeperking, staat op het verlanglijstje.

Volgens het bestuur zit het RUP Beigem-Centrum nog maar in een startfase. “De gemeente wil dat de weide in belangrijke mate een groene buffer blijft, maar hoe groot die moet zijn, is nog voorwerp van discussie. Het RUP ligt nog niet vast”, klinkt het.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise